Lịch sử hình thành và phát triển trường THCS Đan Hội.

Trường THCS Đan Hội là ngôi trường có truyền thống và bề dày lịch sử,ngày càng lớn mạnh và phát triển mạnh mẽ .

Trường THCS ĐanHội được thành lập từ năm 1966. Những năm đầu, khi mới thànhlập nhà trường chỉ có từ một đến hai lớp, với vài ba chục học sinh. Số lượngcán bộ, giáo viên, nhân viên cũng rất hạn chế, có những thầy cô phải dạy ghépvài ba lớp thành một…

Trong quá trình phát triển vàtrưởng thành, nhà trường đã có nhiều lần đổi tên, sát nhập và chia tách.

Kể từ khi mớithành lập cho đến nay, đa số CB, GV, NV nhà trường là người từnhiều miền quê khác nhau về đây công tác, chỉ có một bộphận nhỏ là con em củaquê hương Đan Hội. Có thể khẳng định rằng: Các thầy, cô giáo, CBGV, NV nhàtrường đã, đang và sẽ đem hết tâm huyết, tài năng, trí tuệ của mình đóng góptích cực cho sự nghiệp giáo dục của Đan Hội nói riêng và của đất nước nói chungngày càng vững bước đi lên trên con đường CNH-HĐH và xây dựng CNXH.  

Trảiqua biết bao thăng trầm, với bao biến cố của lịch sử, nhưng các thế hệ CBGV, NVvà học sinh của nhà trường vẫn không ngừng cố gắng phấn đấu vươn lên về mọi mặtđể khẳng định mình trước đồng nghiệp, trước nhân dân, cũng như trước những đòihỏi ngày càng cao của Cách mạng. Nhà trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinhthành danh ở nhiều lĩnh vực, giữ những cương vị quan trọng trong xã hội.

Được sự quan tâmcủa các cấp Ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là Đảng ủy- HĐND- UBND xã ĐanHội, sự phối hợp và hỗ trợ đắc lực nhân dân địa phương, nên trải qua ngót nửathế kỉ xây dựng, phấn đấu và trưởng thành,nhà trường đã lớn mạnh không ngừng cảvề số lượng, quy mô và chất lượng giáo dục. Nhà trường đã đạt chuẩn quốc giagiai đoạn II và chuẩn đánh giá ngoài mức độ II vào năm 2013, thời điểm hết sứccó ý nghĩa.

Bước vào giai đoạn mới, trường THCS Đan Hội không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy cao độ nhữngthành quả đã đạt được, đồng thời hạn chế những khuyết điểm, yếu kém; quyết tâmgiữ vững truyền thống của một ngôi trườngtuy nhỏ bé nhưng có bề dầy thành tích