Cơ cấu trường THCS Đan Hội gồm:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG THCS ĐAN HÔI:

 

1.Ban giám hiệu: 

 1.1: Thầy : Phạm Đình Chinh

                +Chức vụ: Hiệu trưởng

                +Trình độ: Đại học

                +Chuyên ngành: Sử

1.2 :Thầy: NGuyễn Duy Thành

                +Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng

                +Trình độ: Đại học

                +Chuyên ngành: Văn

2.Chi bộ đảng

* Chi ủy gồm 3 đồng chí

                -Bí thư: Thầy:  Phạm Đình Chinh - Hiệu trưởng

                -Phó bí thư : Thầy:Nguyễn Duy Thành - Hiệu phó

                -Ủy viên: Đoàn Công Phương - TTKHTN

3. Công Đoàn:

- Chủ tịch:  Thầy: Nguyễn Duy Thành - Hiệu phó

- Phó chủ tịch:  Thầy: Đoàn Công Phương- TTKHTN

- Ủy viên: Cô: Nguyễn Thị Lan - TPKHXH

4. Đoàn Thanh niên

- Bí thư: Thầy: Thân Công Phúc - TPKHTN

- Phó bí thư: Thầy: Nguyễn Thị Hoàn - Giáo viên

5.Tổ khoa Tự Nhiên:

- Tổ trưởng: Thầy : Đoàn Công phương

- Tổ phó: Thầy : Thân Công Phúc

6. Tổ khoa học Xã hội:

- Tổ trưởng: Cô: Lưu Thị An

- Tổ phó: Cô: Nguyễn Thị Lan

7. Tổ Hành chính:

- Tổ trưởng: Thầy Thân Văn Phượng